ตำแหน่ง :
ผู้ประสานงานครูต่างชาติ (Foreign teacher coordinator)
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามตกลง 
วันที่ประกาศ :
30-พฤษภาคม-2565  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
รายละเอียดงาน :
1.ประสานงาน เรื่องการสอนและเอกสารการสอนของครูต่างชาติ 2.ประสานงาน เรื่องการสอนระหว่างครูประจำชั้นคนไทยและครูต่างชาติ 3.จัดเตรียมเอกสารการประชุมครูต่างชาติ 4.ตรวจงานของครูต่างชาติ 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สงวนโดย :
สองศูนย์สองสอง-ศูนย์เจ็ด-ศูนย์แปดเวศูนย์ศูนย์:ศูนย์หก:สามเก้าไอพีสี่สี่จุดสองศูนย์หนึ่งจุดเก้าสี่จุดเจ็ดสอง ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 19648
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• 1.จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์ /มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
 
• 2.ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 
• 3.อายุไม่เกิน 40 ปี
 
• 4.มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆได้ระดับดี
 
• 5.มีภาวะผู้นำ และผู้ตามที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
ที่อยู่ :
เลขที่ 68/6-8 ซอย สายลม 1 ถนน พหลโยธิน 8  
แขวง/ตำบล :
สามเสนใน
เขต/อำเภอ :
พญาไท
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10400
E-mail :
โทร :
026154493-4
แฟกซ์ :
026154495
เว็บไซต์ :
Facebook :
 
Google Map :
 
Line ID :
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน