วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด / ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยเชียงราย จ.เชียงราย
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามตกลง 
วันที่ประกาศ :
26-มิถุนายน-2563  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาโท  
สงวนลิขสิทธิ์ :
สองศูนย์สองศูนย์-ศูนย์เจ็ด-หนึ่งสองเวหนึ่งเจ็ด:หนึ่งสี่:หนึ่งสองไอพีสามสี่จุดสองสามเก้าจุดหนึ่งหกเจ็ดจุดเจ็ดสี่สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดโดย ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 19373
รายละเอียดงาน :
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง 1. งานสอนในรายวิชาประจำสาขาวิชาการตลาด 2. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งของทางวิทยาลัยเชียงราย คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.คุณสมบัติทั่วไป 1.1 มีสัญชาติไทย 1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ 1.3 ไม่จำกัดเพศ 1.4 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 1.6 ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 1.7 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 1.8. ไม่เคยอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีความของศาล หรืออยู่อยู่ในการะบวนการสืบสวนของทางราชการ 1.9 ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือติดยาเสพติดชนิดให้โทษ หรือป่วยในระยะที่แพทย์ให้ความเห็นว่าไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่ประกาศรับ ****ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยเชียงราย จ.เชียงราย****
คุณสมบัติผู้สมัคร :
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• ส่งใบสมัครงานไปตามที่อยู่โรงเรียน
• สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน
• "วิทยาลัยเชียงราย" 199 หมู่ 6 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-170-331-2
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
ที่อยู่ :
เลขที่ 1 ซอย เพชรเกษม98 ถนน เพชรเกษม  
แขวง/ตำบล :
บางแค
เขต/อำเภอ :
บางแค
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10160
E-mail :
โทร :
024211077
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :
Facebook :
 
Line ID :
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน