โรงเรียนนานาชาติแอสคอต ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง :
ครู ผู้บริหารสถานศึกษา
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามตกลง 
วันที่ประกาศ :
04-กรกฎาคม-2563  
วุฒิที่รับ :
ไม่กำหนด  
รายละเอียดงาน :
(1) มีส่วนร่วมด้านวิชาการของโรงเรียนที่ดูแลโดยครูใหญ่ (2) แต่งตั้งและถอดถอน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกำหนด (3) มีส่วนร่วมการควบคุมปกครองครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียนที่ดูแลโดยครูใหญ่ (4) จัดให้มีทะเบียนครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการให้การศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด (5) จัดให้มีหลักฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นอันเกี่ยวกับวิชาการตามระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ รวมทั้งตราสารจัดตั้ง นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียน และหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
สงวนโดย :
สองศูนย์สองศูนย์-ศูนย์เจ็ด-ศูนย์เก้าเวสองสอง:หนึ่งสี่:สามห้าไอพีสามสี่จุดสองศูนย์สี่จุดหนึ่งเก้าหนึ่งจุดหนึ่งสี่ห้า ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 19323
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 
• มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้บริหาร สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
• สามารถทำงานให้กับโรงเรียนได้
 
• มีเลขที่ใบอนุญาตเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่ยังไม่หมดอายุ
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
คุณอัญพัชร์
ที่อยู่ :
เลขที่ 9 อาคาร/หมู่บ้าน - ซอย รามคำแหง 118 แยก 46/4 ถนน รามคำแหง  
แขวง/ตำบล :
สะพานสูง
เขต/อำเภอ :
สะพานสูง
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10240
E-mail :
โทร :
023734400
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :
Facebook :
 
Line ID :
@ascot 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน