โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามตกลง 
วันที่ประกาศ :
12-พฤษภาคม-2563  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
รายละเอียดงาน :
1. มีความรู้ด้านระบบคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 2. สามารถผลิตงานสื่อและการนำเสนอผลงานในการจัดประชุม สัมมนาและกิจกรรมต่างๆโดยใช้ ระบบมัลติมีเดีย เช่น เครื่องเสียง ไมโครโฟน จอโปรเจกเตอร์ และ Microsoft PowerPoint เป็นต้น 3. การบำรุงรักษา ตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงอุปกรณ์งานโสตทุกชนิด 4. ควบคุมสื่อ อุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่วางไว้ 5. อำนวยความสะดวกในการใช้เครื่องเสียง และสื่อ เวลามีกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียน 6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สงวนโดย :
สองศูนย์สองศูนย์-ศูนย์ห้า-สองห้าเวหนึ่งห้า:ห้าสาม:หนึ่งห้าไอพีสามจุดสองสามห้าจุดหนึ่งเก้าสามจุดหนึ่ง ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 19108
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน ตรงต่อเวลา
 
• มีนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
 
• มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 
• มีความรอบคอบ คิดเป็นระบบ กระตือรือร้น
 
• สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
ที่อยู่ :
เลขที่ 105 ซอย พัฒนาการ 40 ถนน พัฒนาการ  
แขวง/ตำบล :
สวนหลวง
เขต/อำเภอ :
สวนหลวง
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10250
E-mail :
โทร :
02-720-4735, 02-720-4041-2
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :
Line ID :
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน