โรงเรียนภารตวิทยาลัย ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง :
ครูสอนวิชาการงาน
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามวุฒิการศึกษา 
วันที่ประกาศ :
25-พฤษภาคม-2563  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
สงวนลิขสิทธิ์ :
สองศูนย์สองศูนย์-ศูนย์ห้า-สองห้าเวหนึ่งห้า:สี่สอง:สามศูนย์ไอพีสามจุดสองสามห้าจุดหนึ่งเก้าสามจุดหนึ่งสงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดโดย ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 18842
รายละเอียดงาน :
1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 2.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3.จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 4.จัดทำสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้้ 5.ปฏิบัติตามงานต่างๆในส่วนของโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• 1.อายุ 25-35 ปี
 
• 2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
• มีความรู้หรือประสบการณ์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย และมีใบประกอบวิชาชีพครู
 
• 3.สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความกระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจบริการ ขยัน อดทน ตั้งใจ ซื่อสัตย์และรักในวิชาชีพ
 
• 4.สามารถใช้คอมพิวตอร์ และเทคโนโลยี ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน
• สอบถามเพิ่มเติม : 096-970-6581 (เวลา 08.00-17.00 น.)
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
ฝ่ายบริหารบุคคล
ชื่อโรงเรียน :
ที่อยู่ :
เลขที่ 136/1-2 ซอย ศิริชัย ถนน ศิริพงษ์  
แขวง/ตำบล :
สำราญราษฎร์
เขต/อำเภอ :
พระนคร
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10200
E-mail :
โทร :
0-2222-7588
แฟกซ์ :
0-2224-5842
เว็บไซต์ :
Facebook :
 
Line ID :
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน