ตำแหน่ง :
ครูสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย
จำนวนที่รับ :
2 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามตกลง 
วันที่ประกาศ :
20-กุมภาพันธ์-2563  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
รายละเอียดงาน :
- สอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยตามหลักสูตรฯ ให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา - สอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยตามหลักสูตรของโรงเรียน แก่นักเรียนต่างชาติที่มีระดับความรู้เทียบเท่ากับระดับประถมศึกษา - เป็นตัวแทนสำหรับการเผยแพร่และถ่ายทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามต่างๆ ของคนไทย ให้แก่เยาวชนไทย ต่างชาติ ครูชาวต่างประเทศ ตลอดจนผู้ปกครองได้ - จัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านสังคม หน้าที่พลเมือง ศิลปวัฒนธรรมไทยตลอดจนประวัติศาสตร์ไทย ให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้วิชาภาษาและวัฒนธรรมให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้นได้ - ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวอย่างที่ดีด้วยภาพลักษณ์ของความเป็นไทยที่มีเอกลักษณ์สวยงาม
สงวนโดย :
สองศูนย์สองศูนย์-ศูนย์สาม-สามศูนย์เวศูนย์หนึ่ง:หนึ่งเจ็ด:สามห้าไอพีสามจุดสองหนึ่งห้าจุดหนึ่งแปดสองจุดแปดหนึ่ง ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 18753
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• 1. ปริญญาตรี ทางการศึกษา เอกการสอนภาษาไทย
 
• 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 
• 3. มีทักษะภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
 
• 4. มีประสบการณ์การสอนที่เกี่ยวข้อง
 
• 5. สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที
 
• 6. มีหนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจ หรือเอกสารรับรองการตรวจประวัติอาชญากรรม
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• ส่งใบสมัครงานไปตามที่อยู่โรงเรียน
• ส่งประวัติส่วนบุคคลที่เป็นภาษาอังกฤษและแปลงเอกสารการสมัครเป็นไฟล์ PDF พร้อมข้อมูลการติดต่อบุคคลอ้างอิงจำนวน 2 ท่าน มายังอีเมล์ personnel_ky@sis.edu
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
คุณรสริน อาจไธสง
ที่อยู่ :
เลขที่ 49, 49/1-3 ซอย - ถนน ธนะรัชต์  
แขวง/ตำบล :
หนองน้ำแดง
เขต/อำเภอ :
ปากช่อง
จังหวัด :
นครราชสีมา
ไปรษณีย์ :
30450
E-mail :
โทร :
0629295991
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :
Line ID :
roserynp 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน