Royce Royal International School ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง :
Thai Teacher
จำนวนที่รับ :
2 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามตกลง 
วันที่ประกาศ :
12-พฤษภาคม-2565  
วุฒิที่รับ :
ไม่กำหนด  
สงวนลิขสิทธิ์ :
สองศูนย์สองสอง-ศูนย์ห้า-สองศูนย์เวศูนย์ศูนย์:ห้าห้า:สามหกไอพีสามจุดสองสามหกจุดห้าศูนย์จุดสองห้าสองสงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดโดย ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 18548
รายละเอียดงาน :
Thai Teacher - ทำการสอนในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา - จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบการประเมินในรายวิชาที่สอน - จัดทำและพัฒนาหลักสูตรวิชาภาษาไทย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ - จัดทำเอกสารประกอบการสอน หรือกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ - จัดทำแบบประเมินตนเอง (SAR) - ทำการสอน ในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากทางกลุ่มสาระฯ และจากทางโรงเรียน (เช่น งานรับสมัครนักเรียน งานแนะแนว งานประสานงานกิจกรรมโรงเรียน เป็นต้น) คุณสมบัติผู้สมัคร : • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป • มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปีขึ้นไป • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาไทย • มีใบประกอบวิชาชีพครู • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ • มีบุคลิกเหมาะสมกับวิชาชีพครู • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรมทำงานพื้นฐาน • มีวิธีคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการ • มีทัศนคติที่ดีต่องานและต่อคน • มีความสนใจและมีความชอบต่องานการศึกษา • มีความสามารถในการบริการจัดการงานต่าง ๆ ในหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง • มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี • มีความสามารถในการสอนออนไลน์ เช่น การใช้โปรแกรม Zoom, Google Classroom, Meet และ Share online documents
คุณสมบัติผู้สมัคร :
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• ส่งใบสมัครงานไปตามที่อยู่โรงเรียน
• สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน
• hr@royceroyal.ac.th
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
ชื่อโรงเรียน :
ที่อยู่ :
เลขที่ 111/433 ซอย หมู่บ้านงามเจริญ 5 ถนน อนามัยงามเจริญ  
แขวง/ตำบล :
ท่าข้าม
เขต/อำเภอ :
บางขุนเทียน
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10150
E-mail :
โทร :
0959586878, 024057087
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :
Line ID :
RoyceRoyal 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน