ตำแหน่ง :
ครูบูรณาการระดับชั้นประถมปลาย
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามตกลง 
วันที่ประกาศ :
19-มกราคม-2563  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
สงวนลิขสิทธิ์ :
สองศูนย์สองศูนย์-ศูนย์หนึ่ง-สองสี่เวหนึ่งห้า:ห้าห้า:หนึ่งแปดไอพีหนึ่งแปดจุดสองศูนย์หกจุดหนึ่งสองจุดเจ็ดเก้าสงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดโดย ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 18403
รายละเอียดงาน :
1. อายุไม่เกิน 45 ปี สุขภาพแข็งแรง 2. มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 3. มีความสามารถและมีฉันทะในการอ่าน 4. มีการ พูดและเขียน สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 5. มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างตรงประเด็น 6. มีทักษะการจัดการบริหารชีวิตตนเองได้ดี 7. มีทักษะการฟังที่ดี สามารถสรุปเนื้อความได้ตรงประเด็น 8. มีความรัก สิ่งแวดล้อม และ ธรรมชาติ 9. มีทักษะการคิดเป็นเหตุเป็นผล เชื่อมโยง และเปรียบเทียบ 10. มีความใฝ่รู้ และมีแนวทางในการสร้างองค์ความรู้ให้ตนเองจากปัญหาที่พบ 11. มีความเข้าใจตนเอง มีความฉลาดทางอารมณ์ 12. มีทักษะในการสะท้อนตนเองและผู้อื่นได้อย่างตรงไปตรงมา 13. มีความรักครอบครัว 14. มีความสามารถในการใช้ Info graphic ในการสื่อสาร 15. มีความเข้าใจเรื่องพหุวัฒนธรรม 16. รักสุขภาพ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 17. มีความสามารถในการใช้ คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น 18. มีความคิดสร้างสรรค์และกล้าเสนอความคิดเห็นที่แตกต่าง 19. มีความรับผิดชอบในการทำงาน 20. มีความยืดหยุ่นที่จะเรียนรู้และปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 21. มีความรักและภูมิใจในวิชาชีพครู
คุณสมบัติผู้สมัคร :
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
สโลพร ตรีพงษ์พันธ์
ที่อยู่ :
เลขที่ 13/4 ซอย ศาลาธรรมสพน์ 42 ถนน ศาลาธรรมสพน์  
แขวง/ตำบล :
ศาลาธรรมสพน์
เขต/อำเภอ :
ทวีวัฒนา
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10170
E-mail :
โทร :
02-889-6941
แฟกซ์ :
02-889-6941 ต่อ 107
เว็บไซต์ :
Line ID :
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน