โรงเรียนลาซาล ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง :
ครูภาษาไทย 1 ตำแหน่ง
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามวุฒิการศึกษา 
วันที่ประกาศ :
28-สิงหาคม-2562  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
สงวนลิขสิทธิ์ :
สองศูนย์หนึ่งเก้า-หนึ่งศูนย์-หนึ่งแปดเวหนึ่งเจ็ด:ศูนย์สี่:ศูนย์ศูนย์ไอพีสามสี่จุดสองศูนย์สี่จุดหนึ่งเก้าหนึ่งจุดสามหนึ่งสงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดโดย ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 17877
รายละเอียดงาน :
เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 4.1 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ 4.2 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ 4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ 4.4 บัตรประจำตัวประชาชนถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ 4.5 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 3x4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป 4.6 ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 4.7 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ 4.8 ใบประกอบวิชาชีพครู ถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• ส่งใบสมัครงานไปตามที่อยู่โรงเรียน
• สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
webmaster@lasalleschool.ac.th
ชื่อโรงเรียน :
ที่อยู่ :
เลขที่ 752 ซอย สุขุมวิท 105 ถนน ลาซาล  
แขวง/ตำบล :
บางนา
เขต/อำเภอ :
บางนา
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10260
E-mail :
โทร :
023933510
แฟกซ์ :
023933510
เว็บไซต์ :
Line ID :
jaroon2014 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน