ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามประสบการณ์ 
วันที่ประกาศ :
10-มิถุนายน-2562  
วุฒิที่รับ :
ไม่กำหนด  
รายละเอียดงาน :
1. ตรวจสอบ จัดเก็บ ข้อมูลการมาปฏิบัติงานของพนักงาน สิทธิการลา และสรุปการขาดลา มาสายประจำเดือน 2. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายค่าเดินทาง/ค่ารักษาพยาบาล ให้ถูกต้องตามระเบียบบริษัท 3. จัดทำบัตรพนักงาน / ประสานงานด้านการจัดกิจกรรม / งานอื่น ๆ ทีได้รับมอบหมาย 4. ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร นโยบาย กฎระเบียบ และสวัสดิการต่างๆ ให้กับบุคลากร โดยผ่านช่องทางต่างๆ อย่างทั่วถึง 5. ดำเนินการงานในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความผูกพันกับองค์กร
สงวนโดย :
สองศูนย์หนึ่งเก้า-ศูนย์หก-สองห้าเวหนึ่งเก้า:สี่แปด:ศูนย์หนึ่งไอพีห้าสี่จุดสองสี่สามจุดสองหกจุดสองหนึ่งศูนย์ ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 17595
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 
• ปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
• มีประสบการณ์งานด้านทรัพยากรบุคคล 1-2 ปี
 
• มีความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน, Photoshop เป็นอย่างดี
 
• มีความสามารถในการเป็นพิธีกร/จัดกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์
 
• สามารถทำงานร่วมกับทีมได้เป็นอย่างดี
 
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 
• หากมีความสามารถในการเป็นพิธีกร/จัดกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• ติดต่อสมัครงานได้ที่ อาคารสำนักงานปัญญาภิวัฒน์ ฝ่ายบุคคล ชั้น 2
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
ชัญญานุช รักการดี
ที่อยู่ :
เลขที่ 20/29 ซอย งามวงศ์วาน 23 ถนน งามวงศ์วาน  
แขวง/ตำบล :
บางเขน
เขต/อำเภอ :
เมืองนนทบุรี
จังหวัด :
นนทบุรี
ไปรษณีย์ :
11000
E-mail :
โทร :
028212559
แฟกซ์ :
028212671
เว็บไซต์ :
Facebook :
 
Line ID :
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน