ตำแหน่ง :
ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์
จำนวนที่รับ :
2 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามวุฒิการศึกษา 
วันที่ประกาศ :
29-กรกฎาคม-2565  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
รายละเอียดงาน :
ครูสอนวิทยาศาสตร์ สอนแบบสะเต็มศึกษา สามารถปฏิบัติงานสอน ประจำโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาตร์ (ตั้งอยู่ใน ม.ธรรมสาสตร์ รังสิต) ระดับชั้นประถมศึกษา มีประสบการณ์ การจัดกิจกรรมแบบสะเต็ม และ พร้อมเรียนรู้ การเขียนโค้ดดิ้ง แบบ บล็อกโปรแกรม (มีอบรมให้)
สงวนโดย :
สองศูนย์สองสอง-ศูนย์แปด-ศูนย์แปดเวศูนย์สอง:ห้าสี่:สามหนึ่งไอพีสามจุดสองสามหกจุดสองสี่สี่จุดหนึ่งสองสอง ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 17509
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• อายุไม่เกิน 30 ปี
 
• มีความเข้าใจในตัวชี้วัดและหลักสูตรแกนกลาง ปี 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 เน้นตัวชี้วัดที่ ว.1.1 - ว.4.2
 
• มีความเข้าใจในกระบวนการค้นหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้แบบสืบเสาะ และทักษะทางวิทยาศาสตร์
 
• เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถสื่อสารกับผู้ร่วมงานได้ดี
 
• มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิด วิเคราะห์ ประมวลผล และลงมือทำได้
 
• เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถสื่อสารกับผู้ร่วมงานได้ดี
 
• มีความละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกต ซื่อสัตย์ มีเหตุผล
 
• ** หากมีความรู้ทางด้าน python ภาษา C จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
• ** สามารถสื่อสารภาษาจีน ภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
• **มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม scrath ได้
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• ส่งใบสมัครงานไปตามที่อยู่โรงเรียน
• สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
0864151759
ที่อยู่ :
เลขที่ 1380,1382 ซอย อ่อนนุช 40,42 ถนน สุขุมวิท 77  
แขวง/ตำบล :
สวนหลวง
เขต/อำเภอ :
สวนหลวง
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10250
E-mail :
โทร :
023312729
แฟกซ์ :
027872730
เว็บไซต์ :
Facebook :
Google Map :
 
Line ID :
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน