ตำแหน่ง :
ครูสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามประสบการณ์ 
วันที่ประกาศ :
25-มกราคม-2563  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
สงวนลิขสิทธิ์ :
สองศูนย์สองศูนย์-ศูนย์สอง-สองหกเวหนึ่งหนึ่ง:ห้าเจ็ด:สองสี่ไอพีสามจุดสองสามสี่จุดสองศูนย์แปดจุดหกหกสงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดโดย ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 17481
รายละเอียดงาน :
จัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างสมดุลผ่านกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามช่วงวัยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป
 
• มีประสบการณ์การสอนเด็กวัยประถม
 
• ช่างสังเกต ใจเย็น ทำงานเป็นระเบียบ เรียบร้อย
 
• มีความใฝ่เรียนรู้ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ
 
• มีทักษะการฟัง การสื่อสารที่ดี
 
• คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความริเริ่มสร้างสรรค์
 
• เป็นครูคนไทยที่มีความสามารถในการสอน และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้แก่เด็กชั้นประถมศึกษาได้
 
• มีความกระตือรือร้น และมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างสรรค์กระบวนการสอน รวมทั้งเทคนิคต่าง ๆ ในการสอนภาษาต่างประเทศให้เหมาะสมในแต่ละระดับชั้นประถมศึกษา
 
• มีความรู้ ความเข้าใจในพัฒนาการด้านภาษา รวมทั้งทฤษฎี และหลักการในการจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 
• มีประสบการณ์ในการวางแผนเนื้อหาการเรียนรู้ และการเขียนแผนการสอน (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 
• มีความอดทนต่อปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ไปพร้อม ๆ กับเด็ก ๆ อย่างเข้าใจ
 
• มีทักษะในการสื่อสาร และถ่ายทอดเรื่องราว ๆ ต่าง ๆ ได้ชัดเจน
 
• มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา รวมทั้งมีการวางแผนที่ดี
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
ครูสโลพร
ที่อยู่ :
เลขที่ 13/4 ซอย ศาลาธรรมสพน์ 42 ถนน ศาลาธรรมสพน์  
แขวง/ตำบล :
ศาลาธรรมสพน์
เขต/อำเภอ :
ทวีวัฒนา
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10170
E-mail :
โทร :
02-889-6941
แฟกซ์ :
02-889-6941 ต่อ 107
เว็บไซต์ :
Line ID :
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน