ตำแหน่ง :
ครูสาขาอาหารและโภชนาการ (เบเกอรี่)
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
16,000 
วันที่ประกาศ :
12-เมษายน-2562  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
รายละเอียดงาน :
สอนนักเรียนระดับปวช.-ปวส. สอนวิชาเบเกอรี่/อาหาร, การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม รับผิดชอบงานอาจารย์ประจำชั้น จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นต้น **มี computer Notebook ส่วนตัว **มีผลการสอบผ่านมาตรฐานฝีมืออาหาร/เบเกอรี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สงวนโดย :
สองศูนย์หนึ่งเก้า-ศูนย์สี่-สองหนึ่งเวศูนย์ศูนย์:หนึ่งแปด:ศูนย์ห้าไอพีสามจุดแปดศูนย์จุดสองสองสี่จุดห้าสอง ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 1702
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ในสาขาคหกรรมศาสตร์,อุตสาหกรรมอาหาร หรือที่เกี่ยวข้อง
 
• มีประสบการณ์ทำงานมาอย่างน้อย 2 ปี
 
• มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู รักในวิชาชีพครู
 
• มีความรับผิดชอบสูง มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
 
• มีความคล่องตัวในการทำงานสูง สอนรอบวันอาทิตย์ได้
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• ส่งใบสมัครงานไปตามที่อยู่โรงเรียน
• ส่งใบสมัครพร้อม รูปถ่าย ,ประวัตส่วนตัว ,หลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา ทางไปรษณีย์ หรือ e-mail :supatta_pat@hotmail.com หรือ
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
อ.สุภัททา สำลีพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ :
เลขที่ 14/5 ซอย - ถนน พิบูลสงคราม  
แขวง/ตำบล :
สวนใหญ่
เขต/อำเภอ :
เมือง
จังหวัด :
นนทบุรี
ไปรษณีย์ :
11000
E-mail :
โทร :
02-9675050
แฟกซ์ :
02-9673932
เว็บไซต์ :
Line ID :
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน