ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล ( School Nurse) Urgent!!!
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
18,000 
วันที่ประกาศ :
18-มกราคม-2562  
วุฒิที่รับ :
ปวส.  
รายละเอียดงาน :
รับผิดชอบดูแลด้านสุขภาพของบุคลากรในโรงเรียน ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกโรงเรียน เช่นโรงพยาบาล เพื่อตรวจสุขภาพนักเรียน และครู อาจารย์ ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยการป้องกันโรคติดต่อชนิด ต่าง ๆ การป้องกันการระบาดของโรค จัดให้มีเอกสารเผยแพร่ และแบบพิมพ์ที่ใช้ในงานอนามัยโรงเรียน ลักษณะงาน • ดำเนินการจัดกิจกรรมและรายงานผลเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ด้วยการการตรวจและดูแลสุขภาพนักเรียน • จัดซื้อ จัดบริการเวชภัณฑ์และจัดบุคลากรไว้ให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนอย่าง เพียงพอและรวดเร็ว • จัดทำห้องปฐมพยาบาลให้สะอาดและพร้อมต่อการใช้งาน • การบริการปฐมพยาบาล • การให้คำปรึกษาและแนะนำด้านสุขภาพอนามัย การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค • ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลาปฏิบัติงาน 7.30-16.30
สงวนโดย :
สองศูนย์หนึ่งเก้า-ศูนย์หนึ่ง-สองสองเวหนึ่งสอง:หนึ่งเก้า:สี่สามไอพีหนึ่งศูนย์ศูนย์จุดสองสี่จุดสี่หกจุดหนึ่งศูนย์ ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 14551
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 
• วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ วุฒิการศึกษาในสาขาผู้ช่วยพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
• มีประสบการณ์การเป็นพยาบาลภายในโรงเรียน หรือบริษัท
 
• ถ้าสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
นวกชมณ (วิกกี้)
ที่อยู่ :
เลขที่ 1001 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 46 ถนน 1001 Charansanitwong 46, Charansanitwong Rd., ฺBang-yi-khan, Bang-Phlat  
แขวง/ตำบล :
Bangkok
เขต/อำเภอ :
บางพลัด
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10700
E-mail :
โทร :
+66801437671
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :
Facebook :
 
Line ID :
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน