ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงาน (Visa and Work permit ครูต่างชาติ) ด่วน!!!
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามตกลง 
วันที่ประกาศ :
08-เมษายน-2564  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
รายละเอียดงาน :
▪รับผิดชอบ ดูแล เกี่ยวกับการยื่นเอกสารขอ Visa & Work permit รายงานตัว วัน ให้ครูชาวต่างชาติ ▪รับผิดชอบ ดูแล เกี่ยวกับการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและหรือเอกสารขอใบผ่อนผันของครูต่างชาติ ▪ดูแลและอัพเดทข้อมูลงานทะเบียนในระบบPSIS ▪ ติดต่องานประสานงานทั้งภายในและหน่วยงานต่างๆ ภายนอกองค์กรตามสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษา กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน คุรุสภา เป็นต้น ▪ ติดต่อและอัพเดตข้อมูลของหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องและรายงานให้ผู้บริหารทราบ ▪ดูแล ติดต่อ ประสานงานทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของโรงเรียน เช่น ทัศนศึกษา งานกีฬาสี งานคริสมาส เป็นต้น ▪จัดทำรายงานการประกันคุณภาพภายใน (SAR) ▪ดูแลการสั่งซื้ออุปกรณ์สำนักงาน ชุดนักเรียน อุปกรณ์ต่างๆที่ใข้ในกิจกรรม ▪รับผิดชอบดูแลการสรรหาบุคลากร ▪ดูแล รับผิดชอบ งานเอกสาร สรุปการขาดลา มาสาย / ระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร  (Personnel Administration) และเอกสารภายในโรงเรียน ▪ควบคุม ดูแล แม่บ้านและรปภ ▪อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สงวนโดย :
สองศูนย์สองหนึ่ง-ศูนย์สี่-หนึ่งศูนย์เวสองหนึ่ง:สองสอง:สองเก้าไอพีสามสี่จุดสองศูนย์สี่จุดหนึ่งแปดห้าจุดห้าสี่ ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 14418
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• เพศ หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 
• มีประสบการณ์การทำงานขั้นต่ำ 3 ปีขึ้นไป และหากมีประสบการณ์ในการทำงานโรงเรียนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
• มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำเอกสาร Visa / Work permit ให้กับครูชาวต่างชาติ
 
• สามารถใช้โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office (Word,Excel,Powerpoint) ได้ดี
 
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ดี
 
• สามารถไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ ในกรณีที่ต้องติดต่อยื่นเอกสารตามสถานที่ราชการและหรือกระทรวงต่างๆ
 
• มีทันคติเชิงบวก (Can do attitude) กระตือรือร้นและมีพลัง (Energetic) และมีความรับผิดชอบ
 
• สามารถจัดการงานหลายสิ่งได้ในเวลาเดียวกัน (Multi tasks skill)
 
• มีความยืดหยุ่นในการทำงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• ส่งประวัติตรงมาที่ E-mail : mng.melodies@gmail.com
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
ส่งประวัติตามอีเมลที่ระบุ
ที่อยู่ :
เลขที่ 55 ซอย สุขุมวิท 38 ถนน สุขุมวิท  
แขวง/ตำบล :
พระโขนง
เขต/อำเภอ :
คลองเตย
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10110
E-mail :
โทร :
0-2712-1680
แฟกซ์ :
0-2390-1650
เว็บไซต์ :
Facebook :
 
Google Map :
 
Line ID :
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน