ตำแหน่ง :
ครูการศึกษาพิเศษ
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
20,000 
วันที่ประกาศ :
14-กุมภาพันธ์-2562  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
รายละเอียดงาน :
1.รักษาระดับมาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Spacial Education Need (SEN) 2.วางแผนและร่วมมือกับครูประจำชั้น/ครูผู้สอนเพื่อช่วยให้นักเรียน SEN สามารถเข้าถึงหลักสูตรได้มากที่สุด 3.ประชุมกับผู้ปกครอง 4.ช่วยงานหัวหน้าฝ่ายบริการสนับสนุนนักเรียน (SEN) เพื่อจัดการกลยุทธ์ที่เหมาะสมและปรับปรุงการเรียนการสอนในของโครงการ SEN
สงวนโดย :
สองศูนย์หนึ่งเก้า-ศูนย์สอง-สองหนึ่งเวศูนย์ห้า:สี่แปด:สองหนึ่งไอพีห้าสี่จุดเก้าศูนย์จุดสองศูนย์สี่จุดสองสามสาม ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 14205
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาการศึกษาพิเศษ/สาขาครุศาสตร์
 
• เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 
• มีประสบการณ์ดูแลเด็กพิเศษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 
• **กรุณาเขียนประวัติส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษ**
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
สิรัญภัทร์
ที่อยู่ :
เลขที่ 52/347 อาคาร/หมู่บ้าน เมืองเอก ซอย - ถนน พหลโยธิน  
แขวง/ตำบล :
หลักหก
เขต/อำเภอ :
เมือง
จังหวัด :
ปทุมธานี
ไปรษณีย์ :
12000
E-mail :
โทร :
02-7927572 ,02-7927557
แฟกซ์ :
-
เว็บไซต์ :
Line ID :
sakunkan ak 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน