มูลนิธิเตรียมชีวิต ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กในบ้านพัก 
จำนวนที่รับ :
8 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามตกลง 
วันที่ประกาศ :
15-มิถุนายน-2560  
วุฒิที่รับ :
ไม่กำหนด  
รายละเอียดงาน :
บทบาทและหน้าที่ : เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กในบ้านพัก เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กในเวลากลางวัน • ดูแลความปลอดภัยของเด็ก ดูแลจัดการเรื่องกิจกรรมต่างๆ ของเด็ก ดูแลเรื่องมื้ออาหารของเด็ก • ดูแลจัดการเรื่องการทำกิจกรรมสำหรับเด็กหลังเลิกเรียนและช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารจัดการบ้านพัก • ร่วมเดินทางไปกับนักเรียนเมื่อไปเยี่ยมชมสถานที่ภายนอก/ทัศนศึกษานอกสถานที่ และการเรียนรู้จากประสบการณ์ภายนอก ภายใต้การแนะนำของฝ่ายบริหารจัดการบ้านพัก • เข้าร่วมในกิจกรรมอื่น ๆ ของบ้านพักตามที่กำหนด เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กในเวลากลางคืน • ดูแลความปลอดภัยของเด็กในตอนกลางคืน • ดูแลการทำกิจกรรมต่างๆ ของเด็กในตอนเย็นจนถึงเวลา 22.00 น. (เจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก 1 คน) • เข้าร่วมในกิจกรรมอื่น ๆ ของบ้านพักตามที่กำหนด คุณสมบัติที่จำเป็นต้องมี • มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับเด็กในองค์กรต่างๆ เช่น โรงเรียน องค์กรสาธารณประโยชน์ที่มีโครงการด้านที่พักอาศัย หรือผ่านการฝึกอบรมดูแลเด็กในเคหสถานมาก่อนอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป (จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป) • ตำแหน่งนี้ต้องการบุคคลที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อเด็ก วัยรุ่น และเพื่อนร่วมงาน • ผู้สมัครควรมีประสบการณ์ในการทำงานกับเด็ก และวัยรุ่นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ยากไร้ด้อยโอกาส เคยทำงานภายในกับทีมงานจากหลายภาคส่วน และทีมงานจากหลากหลายวัฒนธรรม และแสดงให้เห็นถึงการมีความยืดหยุ่นในรูปแบบการทำงานเป็นสำคัญ • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร ทักษะการเจรจาต่อรอง และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม รวมทั้งมีความสามารถในการเข้าใจถึงความรู้สึกของเด็กด้วย • มีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับการดูแลด้านที่พักอาศัย และการคุ้มครองเด็ก • มีความสามารถในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่สร้างเสริมความไว้วางใจกับนักเรียนแต่ละคน และทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอน/โค้ช ผ่านทางการสร้างและสนับสนุนวินัยเชิงบวก • มีความยืดหยุ่นในเวลาการทำงาน สถานที่ปฏิบัติงาน: เมืองเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กในเวลากลางวัน เวลาทำงาน: 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (5-6 วันต่อสัปดาห์/สับเปลี่ยนหมุนเวียนไป) วันจันทร์ วันศุกร์: 12.00 น. -20.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์: 8.00 น.-20.00 น. เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กในเวลากลางคืน เวลาทำงาน: 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ วันจันทร์ วันพฤหัสบดี: 19.30 น. -7.30 น. หรือ วันศุกร์-วันอาทิตย์: 19.30 น.-10.30 น.  
คุณสมบัติผู้สมัคร :
สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมด โดย ร้านสคูลจ๊อบ
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
คุณธันยากร  
ชื่อโรงเรียน :
ที่อยู่ :
เลขที่ 4/237 ซอย - ถนน -  
แขวง/ตำบล :
บางหญ้าแพรก  
เขต/อำเภอ :
เมือง  
จังหวัด :
สมุทรสาคร  
ไปรษณีย์ :
74000  
โทร :
034435122  
แฟกซ์ :
034435122 ต่อ 12 
E-mail :
เว็บไซต์ :
Line ID :
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมด โดย ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th