ตำแหน่ง :
ช่างซ่อมบำรุง
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามประสบการณ์ 
วันที่ประกาศ :
11-ธันวาคม-2562  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
รายละเอียดงาน :
1. ดูแลตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยฯ เพื่อความปลอดภัย 2. ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และเชิงแก้ไข เพื่อการปรับปรุง เครื่องมือเครื่องใช้ระบบต่างๆ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและเหมาะสม 3. ประสานงานกับผู้รับเหมา/ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา เพื่อควบคุมงานให้ถูกต้อง 4. ดูแลจัดเก็บควบคุมการใช้เครื่องมือซ่อมบำรุง 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สงวนโดย :
สองศูนย์สองศูนย์-ศูนย์สี่-ศูนย์หนึ่งเวศูนย์สอง:สี่หก:ห้าเก้าไอพีสามสี่จุดสองสามเก้าจุดหนึ่งห้าศูนย์จุดสองสอง ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 12326
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• เพศ ชาย/หญิง อายุ 30-35 ปี
 
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
• มีประสบการณ์ทำงานในสายงาน 1-2 ปี
 
• มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
 
• มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 
• มีความรับผิดชอบสูง และตรงต่่อเวลา
 
• มีความละเอียดรอบคอบ แม่นยำ
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• ส่งใบสมัครงานไปตามที่อยู่โรงเรียน
• 1. สมัครงานได้ที่ อาคารสำนักงานปัญญาภิวัฒน์ ฝ่ายบุคคล ชั้น 2 2. ส่ง resume ที่ website hrptc2552@gmail.com
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
สำนักทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ :
เลขที่ 20/29 ซอย งามวงศ์วาน 23 ถนน งามวงศ์วาน  
แขวง/ตำบล :
บางเขน
เขต/อำเภอ :
เมืองนนทบุรี
จังหวัด :
นนทบุรี
ไปรษณีย์ :
11000
E-mail :
โทร :
028212559
แฟกซ์ :
028212671
เว็บไซต์ :
Facebook :
 
Line ID :
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน