โรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง :
ครูสอนภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง และสนับสนุนการสอน( TSL & Support Teacher )
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามตกลง 
วันที่ประกาศ :
07-ธันวาคม-2561  
วุฒิที่รับ :
ไม่กำหนด  
สงวนลิขสิทธิ์ :
สองศูนย์หนึ่งแปด-หนึ่งสอง-หนึ่งสองเวศูนย์สอง:สองสาม:สี่สี่ไอพีสามจุดแปดศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดเจ็ดจุดหนึ่งเจ็ดหกสงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดโดย ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 12042
รายละเอียดงาน :
รายละเอียดงาน: 1 รับผิดชอบจัดทำแผนการเรียนการสอน เตรียมการสอน และดำเนินการสอนโดยมีเป้าหมายให้นักเรียนสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามนโยบายของโรงเรียน และรายงานผลพัฒนาการต่างๆ ของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบอย่างชัดเจน 2. จัดเตรียมสื่อการสอนที่สร้างสรรค์ให้กับนักเรียน 3. สร้างบรรยากาศในการศึกษาเล่าเรียนที่ดีให้กับนักเรียน 4. ทำงานร่วมกับครูชาวต่างชาติ 5. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆในโรงเรียน 6. มีส่วนร่วมในกิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น การปฏิบัติธรรม การเป็นตัวแทนของโรงเรียน เป็นต้น 7. ดูแลนักเรียนในกิจกรรมนอกห้องเรียนในช่วงระหว่างวันที่โรงเรียน 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าครู
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• สัญชาติไทย
 
• สามารถพูด และเขียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู)
 
• มีทักษะในการใช้ภาษาไทย(ฟัง พูด อ่าน และเขียน) ได้ดีมาก
 
• มีความคิดสร้างสรรค์ ความกระตือรือร้น และสามารถแก้ปัญญหาได้ดี
 
• เข้าใจในธรรมชาติ ความต้องการของนักเรียน และมีความมุ่งมั่นในการสร้างแรงบันดาลใจ
 
• มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี หากมีประสบการณ์ตรงด้านการสอนภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง (TSL) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• Interested applicants please send a cover letter outlining your suitability for the position and full resume to hr@panyaden.ac.th
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
กฤตยา
ที่อยู่ :
เลขที่ 218 ซอย - ถนน -  
แขวง/ตำบล :
น้ำแพร่
เขต/อำเภอ :
หางดง
จังหวัด :
เชียงใหม่
ไปรษณีย์ :
50230
E-mail :
โทร :
061-4101330
แฟกซ์ :
053-441461
เว็บไซต์ :
Line ID :
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน